Matematika – Zoznam čísel.

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python

https://www.python.org/downloads/release/python-3108/

Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit

Kliknite na Install Now

Spustite program a môžete zadávať inštrukcie

  • Počet prvkov
  • Minimálna hodnota je
  • Maximálna hodnota je
  • Počet podmienených prvkov je
ppp = 0 
zoznam = [10,700,500,1370,270,1230,120,7040,2330]

for i in zoznam:
    if i < sum(zoznam) / len(zoznam):
        ppp = ppp + 1

print ("Pocet prvkov je:", len(zoznam))

print ("Minimalna hodnota je:", min(zoznam))

print ("Maximalna hodnota je:", max(zoznam))

print ("Pocet podpriemernych prvkov je:", ppp)