Zmenšujúce sa kruhy.

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python

https://www.python.org/downloads/release/python-3108/

Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit

Kliknite na Install Now

Spustite program a môžete zadávať inštrukcie

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=1000, height=2000)

canvas.pack()
x0 = 100
y0 = 100
r0 = 100
r = r0
posun = 0
farba1, farba2, farba3, farba4 = 'blue', 'black','red', 'green'
for i in range(10):
  x= x0 +250 
  y= y0 + 200 
  canvas.create_oval(x - r0 + posun, y + 100 -r0 + posun, x + r0 - posun, y + 100 + r0 - posun, fill=farba1)
  canvas.create_text(x, y+100, text='+')
  farba1, farba2, farba3, farba4= farba4, farba1, farba2, farba3
  posun = posun + (1/9) * r
  r = (8/9) * r

tkinter.mainloop()