Trojuholníky stredovo symetrické.

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python

https://www.python.org/downloads/release/python-3108/

Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit

Kliknite na Install Now

Spustite program a môžete zadávať inštrukcie

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()
farba1,farba2,farba3 = 'blue', 'red','black'
for prem in range(6):
   a = (150+1/2*prem*20, 150+prem*20)
   b = (150+1/2*prem*20, 350-1/2*prem*20)
   c = (350-prem*20, 350-1/2*prem*20)
   canvas.create_line(a, b, c, a, fill=farba1)
   farba1,farba2,farba3 = farba3, farba1, farba2
tkinter.mainloop()