VLANY v Cisco Packet Tracer.

Navrhnite sieť

Urobte konfiguráciu na Switchi. Musíte pomenovať VLANY. V mojom prípade som urobil 2 oddelenia. Jedno sa volá HR a druhé IT

Switch#config terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name IT

Switch>enable
Switch#config terminal

Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#int fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#int fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#int fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#int range fa0/1-4
Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config)#int fa 0/5
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Nakonfigurujte Router

Router>enable
Router#config terminal

Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#int fa0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#

Router(config-subif)#int fa0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

Teraz prideľte manuálne IP adresy počítačom vo VLANE 10

  • PC 0: 192.168.1.10
  • PC 1: 192.168. 1.20
  • Gateway: 192.168.1.1

Teraz prideľte manuálne IP adresy počítačom vo VLANE 20

  • PC 2: 192.168.2.10
  • PC 3: 192.168.2.20
  • Gateway: 192.168.2.1

Urobte ping z PC 2 na PC4

ping 192.168.2.20

Obrázok znázorňuje úspešnú komunikáciu medzi počítačmi