VPN Cisco Packet tracer.

Navrhnite si sieť

Na konfiguráciu budete potrebovať Router 1841

Na r1 routri urobte konfiguráciu

Router>enable
Router#config t
Router(config)#host r1
r1(config)#int fa0/0
r1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 
r1(config-if)#no shut
r1(config-if)#exit
r1(config)#int fa0/1
r1(config-if)#ip address 1.0.0.1 255.0.0.0
r1(config-if)#no shut

Teraz urobte defaultné smerovanie

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.2

Na r2 routri

Router>enable
Router#config t
Router(config)#host r2
r2(config)#int fa0/0
r2(config-if)#ip add 1.0.0.2 255.0.0.0
r2(config-if)#no shut
r2(config-if)#exit
r2(config)#int fa0/1
r2(config-if)#ip add 2.0.0.1 255.0.0.0
r2(config-if)#no shut

Na R3 routri

Router>enable
Router#config t
Router(config)#host r3
r3(config)#int fa0/0
r3(config-if)#ip add 2.0.0.2 255.0.0.0
r3(config-if)#no shut
r3(config-if)#exit
r3(config)#int fa0/1
r3(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
r3(config-if)#no shut

Teraz urobte defaultné smerovanie

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.1

Z routra r1 urobte ping na r3

ping 2.0.0.2

Teraz urobte ping z r3 na R1

ping 1.0.0.1

Teraz na r1 urobte tunnel

r1(config)#interface tunnel 10
ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
tunnel source fa0/1
tunnel destination 2.0.0.2

Na routri r3 urobte nasledovnú konfiguráciu

interface tunnel 100
ip address 172.16.1.2 255.255.0.0
tunnel source fa0/0
tunnel destination 1.0.0.1
no sh

Otestujte, či funguje ping medzi dvoma sieťami z r1 na r3

Teraz urobte ping z routra r3

ping 172.16.1.2

ping 172.16.1.1

Teraz vytvorte smerovanie na r1 a R3

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2

Skontrolujte konfiguráciu na r1

show interface Tunnel 10

Teraz skontrolujte konfiguráciu na r3

show interface Tunnel 100

Na záver prideľte IP adresy počítačom

PC 1 = 192.168.1.2

PC 2 = 192.168.2.2

Hotový projekt vytvorený v Cisco Packet Tracer si viete stiahnuť tu

Cisco Packet Tracer 7.2.1 na Windows si viete stiahnuť tu

Cisco Packet Tracer 7.2.1 na Linux Desktop si viete stiahnuť tu

Keď si program stiahnete, tak jediné, čo musíte urobiť je si spraviť registráciu na tu

Po registrácií môžete program používať. Program je bezplatný. Tento môj projekt bol robený v staršej verzií, ale ide otvoriť aj v tomto novšom programe.