VOIP prepojenie dvoch sietí, router rip a E-mail server.

na routri IBASTERISK urobte následovný config

router IBASTERISK

interface serial 1/0
ip add 10.0.1.1. 255.255.255.252
clock rate 56000
no sh
exit
write

interface fa0/0
ip add 192.168.1.1 255.255.255.224
no sh

router rip
version 2
network 192.168.1.0
network 10.0.1.0

ip dhcp pool CATC
network 192.168.1.0 255.255.255.224
defaul-router 192.168.1.1
option 150 ip 192.168.1.1

telephony-service
max-ephoines 4
max-dn 4
source-address 192.168.1.1 port 2000
auto assign 4 to 6
auto assign 1 to 5

ephone-dn 1
number 1101

ephone-dn 2
number 1102

ephone-dn 3
number 1103
exit
ephone-dn 4
number 1104


dial-peer voice 1 voip 
destination-pattern 12..
ession target ipv4:10.0.1.2
exit

hostname IBASTERISK

telephony-service
max-ephones 4
max-dn 4
ip spurce-address
ip source-address 192.168.1.1 port 2000
auto assign 4 to 6
auto assign 1 to 5

Počítače prepnite zo statického IP adresovania na DHCP

Telefóny pripojte na napájanie

Na Switchi IBASTERISKSW urobte konfiguráciu

interface range fa0/1-5
switchport voice vlan 1

Na routri VOIP urobte následovnú konfiguráciu

interface serial 1/0
ip add 10.0.1.2 255.255.255.252
no sh
exit
write

interface fastethernet 0/0
ip ad 172.16.1.1 255.255.255.224
router rip
version 2
network 172.16.1.0
nework 10.0.1.2

ip dhcp pool CATC
network 172.16.1.1 255.255.255.224
default-rouer 172.16.1.1
 option 150 ip 172.16.1.1

telephony-service
max-ephones 4
max-dn 4
source-address 172.16.1.1 port 2000
auto assign 4 to 6
auto assign 1 to 5

ephone-dn 1
number 1201

ephone-dn 2
1203

ephone-dn 3
1201

dial-peer voice 1 voip 
destination-pattern 11..
session target ipv4:10.0.1.1

hostname VOIP

Počítače nastavne na DHCP vrátene serveru, kde nastavíme emailový server

Nastavte kontá na počítačoch

Skontroľujte prenos

Teraz skúste uskutočniť hovor z jednej siete na druhú

Hotový projekt vytvorený v Cisco Packet Tracer si viete stiahnuť tu

Cisco Packet Tracer 7.3.1 na Windows si viete stiahnuť tu

Cisco Packet Tracer 7.2.1 na Linux Desktop si viete stiahnuť tu

Keď si program stiahnete, tak jediné, čo musíte urobiť je si spraviť registráciu na tu

Po registrácií môžete program používať. Program je bezplatný. Tento môj projekt bol robený v staršej verzií, ale ide otvoriť aj v tomto novšom programe.