DHCP, ROUTER RIP, Email server.

Na routri IBASTERISK urobíme následovnu konfiguráciu:

 • router pomenujeme
 • začneme konfigurovať interface fa0/0
 • pridelíme IP adresu 192.168.1.1 255.255.255.0
 • zadáme príkaz na to aby sa interface zapól
 • nastavíme DHCP na routri
 • začneme od rozsahu 192.168.1.0 255.255.255.0
 • nastavíme to na východzom routri (default router) 192.168.1.1
 • nastavíme DNS server 192.168.1.1
 • Nakonfigurujeme teraz sériový port s IP adresou 10.0.0.1 255.0.0.0
 • Clock rate. Clock rate sa nastavuije na routri, kde je na sériovom porte zobrazená samica. To nájdete na schéme s označením hodiniek
 • Teraz nastavíme router RIP. RIP je protokól na smerovanie. Zvolíme siete 192.168.1.0 a 10.0.0.0
hostname IBASTERISK
int fa0/0
ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

ip dhcp pool IBASTERISK
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 192.168.1.1 
exit

int se1/0
ip add 10.0.0.1 255.0.0.0.0
clock rate 64000
exit
router rip
network 192.168.1.0
network 10.0.0.0
exit
write

Keď to mámé hotové overte, či DHCP prideľuje počítačom IP adresu

Na routri, ktorý mám pomenovaný, ako JASMIN

urobíme nasledovné príkazpríkazy

hostname JASMIN
int fa0/0
ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip dhcp pool IBASTERISK
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 192.168.2.1 
exit

int se1/0
ip add 10.0.0.2 255.0.0.0.0
exit
router rip
network 192.168.2.0
network 10.0.0.0
exit

int se1/1 
ip add 20.0.0.1 255.0.0.0
exit
router rip
network 10.0.0.0
network 20.0.0.0
network 192.168.2.0
write

Na routri ACTIVE24 urobím,e následovné príkazy

hostname ACTIVE24
interface se1/0
ip add 20.0.0.2 255.0.0.0
no sh
exit

ip dhcp pool ACTIVE24
network 192.168.3.1 255.255.255.0
defaul-router 192.168.3.1
dns-server 192.168.3.1
exit


route rip
network 192.168.3.0
network 20.0.0.0
exit
write

Na ostatných počítačoch nastavte, aby si IP adresu stiahli z DHCP

Teraz zo siete otestujte, či Vám funguje komunikácie siete. Najednoduchejší spôsob, ako zistiť overejne siete, je že urobíte ping. Čiže zo siete 192.168.1.1 urobíme ping na sieť 192.168.2.1 a 192.168.3.1

Keď úspešne prešli, tak urobíme konfiguráciu e-mailového servera

Kliklnite na server

Nasatvte Domain Name v mojom prípade active24.cz ca vytvorte užívateľov a kliknite na plus

Teraz, si ovore počítače, kde chcete nastaviť emailové konto

Zvoľte save

Nastavte ostatné konta

Teraz vyskúšajte, či funguej odosielanie emailov

Z počítača Ivan odošlem email na Michala

Choďte na počítač Michal

Otvotre email

Ak vám email neprišiel kliknite na tlačítko recive (prijať)

Riešenie problémov

 • nevytvárajte užívateľov user1 user2 a podone. Cisco packet tracer má s tým problém

Hotový projekt vytvorený v Cisco Packet Tracer si viete stiahnuť tu

Cisco Packet Tracer 7.2.1 na Windows si viete stiahnuť tu

Cisco Packet Tracer 7.2.1 na Linux Desktop si viete stiahnuť tu

Keď si program stiahnete, tak jediné, čo musíte urobiť je si spraviť registráciu na tu

Po registrácií môžete program používať. Program je bezplatný. Tento môj projekt bol robený v staršej verzií, ale ide otvoriť aj v tomto novšom programe.