VoIP – Cisco.

VoIP-Voice over Internet Protocol. Je to technológia, umožňujúca prenos digitálneho hlasu prostredníctvom počítačovej siete. Firmy, ktoré robia VoIP technológie sú:

Tento článok bude venovaný konfigurácií jednoduchej VoIP sieti Cisco.

Na vytvorenie VoIP v Cisco, budeme potrebovať:

 • Router 2811
 • Switch 2960
 • IP telefóny 7960

Príprava siete

 • V prvom kroku nastavíme na počítačoch DHCP automaticky, a nie staticky
 • Na prepojenie počítačov a telefónov použijeme straight-Through kábel. (rovný kábel)

Prepojenie zvolíme FastEthernet0

 • Zopakujeme aj pri ostatných telefónoch
 • Telefón napojíme na Switch
 • Zvolíme tam FastEthernet
 • Je jedno, ako pripojíme FastEthernet, ale aby v tom bol poriadok tak som to urobil takto:

Prvý krok je zapojiť telefón

 • Teraz, keď máme všetko hotové tak, ako prvé zapneme telefóny.
 • Otvorte si telefón a pripojte kábel
 • Zopakujte aj pri ostatných

Výsledok mali by ste mať „zelené guličky“:

Konfigurácia Switch-u

 • Kliknite na Switch a zvoľte CLI

# conft t

 1. Vytvoríme teraz Vlan-y (na Switch)

# vlan 10

# name DATA

# vlan 20

# name VOICE

# vlan 30

# Name MGT

# vlan 40             

# name MISC

# vlan 50

# name NATIVE

# exit

Teraz ideme nakonfigurovať Fastethernet na Router. V mojej schéme to je fa0/1

 1. Na Switch napíšeme

# switchport mode trunk

# switchport native vlan 50

# exit

 • Teraz a pripojíme na 0/2-4

# int range fa0/2-4

# switchport mode access

# switchport access vlan 10

# switchport voice vlan 20

# exit

# int range fa0/5-24

# switchport mode access

# switchport access vlan 40

# shut

# int range gig0/1-2

# switchport mode access

# switchport access vlan 40

# shut

# end

# show vlan brief

Ak je všetko správne nakonfigurované tak by ste mali dostať takýto výstup:

# copy running-config startup-config

Konfigurácia Routra

 • Opäť kliknite na CLI, ako pri Switchi

Objaví sa Vám  takáto hláška napíšte no

Dôvodom je, že nechceme sprievodcu, ale chceme si to nakonfigurovať sami.

# enable

# conf t

# int fa0/0.10

# encapsulation dot1Q 10

# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

# exit

#  interface fastEthernet 0/0.20
# encapsulation dot1Q 20

# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

# exit

# int fastEthernet 0/0.50

# encapsulation dot1Q 50 native

# exit

# int fastEthernet 0/0

# no shutdown

Výstup:

# exit

# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.5

# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.5

# dhcp pool DATA10

# network 192.168.10.0 255.255.255.0

# default-router 192.168.10.1

# ip dhcp pool VOICE20

# network 192.168.20.0 255.255.255.0

# default-router 192.168.20.1

# option 150 ip 192.168.20.1

# exit

# telephony-service

# max-dn 3

# max-ephones 3

# ip source-address 192.168.20.1 port 2000

# ephone-dn 1

# ephone-dn 2

# number 1020

# ephone-dn 3

# number 1030

# ephone 1

#  type 7960

# button 1:1

Tu Vás môže Cisco Packet Packet vyzvať s chybou Need to configure ephone mac address or VM station-id. Nič sa nedeje napíšte iba príkaz na pridelenie MAC adresy:

#mac-address 006.2A8D.8BA8

Tento krok urobte aj pri ostatných telefónoch:

# ephone 2

# type 7960

# Button 1:2

# ephone 3

# type 7960

# button 1:3

# mac-address 00E0.B0C4.917E

# ephone 3

# type 7960

# ephone 3

# button 1:3

#mac-address 0060.5C99.7C15

# end

# copy running-config startup-config

Keď sa telefóny aj tak nechcú registrovať. Odpojiť kábel a na novo zapojiť.

MAC adresu telefónov nájdete tak, že s kurzorom myšky pôjdete na  telefón, ale nebudete klikať len počkáte kým sa neobjaví  pri telefóne tabuľka. To čo nájdete v rámčeku, to sú MAC adresy telefónov.

Uskutočnený hovor v Cisco Packet Tracer vyzerá následovne:

Hotový projekt vytvorený v Cisco Packet Tracer si viete stiahnuť tu

Cisco Packet Tracer 7.2.1 na Windows si viete stiahnuť tu

Cisco Packet Tracer 7.2.1 na Linux Desktop si viete stiahnuť tu

Keď si program stiahnete, tak jediné, čo musíte urobiť je si spraviť registráciu na tu

Po registrácií môžete program používať. Program je bezplatný. Tento môj projekt bol robený v staršej verzií, ale ide otvoriť aj v tomto novšom programe.